Top
Image Alt

Tienda

AcrylicGel – White French 50ml

37,50 15,00

AcrylicGel – White French 50ml

- +
SKU: 5907508483616 Categorías: ,
Logo makear

Descripción

Sistema AcrylicGel

El sistema Innowacyjny zapewniaj?cy maksymalny komfort pracy stylistki. Alternatywa dla metody akrylowej- unikamy dra?ni?cego zapachu liquidu, ograniczamy koszty wykonania zabiegu, oraz zwi?kszamy komfort pracy z material?em.

 • Krycie: 100%,
 • Color: ?nie?nobia?y do ko?cówki French ,
 • Niezwykle g?sty produkt o silnej przyczepno?ci i jednocze?nie niezwyk?ej w?a?ciwo?ci poziomowania,
 • AcrylicGel znajduje si? w s?oiku, dzi?ki czemu mo?emy wykorzysta? g?sty 10%t, w
 • 10%t> Tunel zaciskamy po up?ywie 6-8 seg.

 • Idealny do przed?u?e? jednolitych jak i utwardzenia naturalnej p?ytki,
 • ?atwy w aplikacji, przyjemny w opracowaniu, aktywowany za pomoc? cleanera, umo?liwiaj?cy prac?zóz? d? d?zlim do ?elu jak i akrylu,
 • Produkt posiada warstw? dyspersyjn?,
 • Pojemno??: 50 g,
 • Oznakowanie: francés blanco.

< p>Lámpara LED mín. 48W – 1min. Lampa UV 36W – 2min.

Acrylicgel idealny produkt do modelowania i przed?u?ania paznokci. Dzi?ki swojej konsystencji nie sp?ywa z p?ytki paznokcia tylko pozostaje na swoim miejscu.

Co odró?nia Acrylicgel od ?elu i akrylu?

 • ¡Zapach! ¡Jest bezwonny!
 • ¡Si?a! Znacznie silniejszy ni? tradycyjne ?ele oraz bardziej elastyczny ni? akryl,
 • Czas pracy! Nie twardnieje tak szybko jak akryl, dzi?ki czemu mo?na d?ugo nim pracowa? i dowolnie go modelowa?, a dopiero pó?niej utwardza? w lampie UV/LED co znacznie poprawia komfort pracy,
 • Acrylicgel dost?pny jest a? w 5 kolorach.

________________________________________________________________________

Sposób u?ycia :

 • Nale?y nabra? odpowiedni? ilo?? AcrylicGel System, a nast?pnie na?o?y? na paznokie?, który wcze?niej zosta? odpowiednio opracowany i odt?uszczony No Acid Primer.
 • Dzi?ki Cleanerowi, który jest inicjatorem AcrylicGel System, staje si? bardziej plastyczny podczas aplikacji.
 • Nast?pmynie podkji p?dzel w inicjatorze i delikatnie rozprowadzamy naniesion? “kulk?” produktu. Pod wp?ywem Cleanera produkt nabiera plastyczno?ci i pracuje pod p?dzlem niczym akryl. W momencie kiedy AcrylicGel System stanie si? plastyczny, ugniatamy go w kierunku dystalnym. Po pe?nym rozprowadzeniu go na paznokciu, jego powierzchnia powinna by? bardzo g?adka, nie powinno by? wida? na niej ?adnych nierówno?ci.
 • Usar 60 seg. w lampie Dual Led/Led.
 • Po utwardzeniu nale?y zdj?? warstw? dyspersyjn?.
 • Produkt po utwardzeniu jest bardzo twardy, jednak pod pilnikiem sprawia wra?enie mi?kkiego, a py? nie unosi si? do góry.

________________________________________________________________________

 • MAKEAR ™ jest mark?, która stale zaskakuje swoich klientów dzi?ki czemu sta?? si? liderem innowacyjno?ci.
 • lakiery makear ™ tworzone s? z najwy?szej jako?ci komponentów, por sprosta? oczekiwaniom najbardziej wymagaj?cych klientek.
 • g??bokie nayycenie koloryw, szerkawa -stozi zóka -stozi -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stoz -stop adora orhawa? eras ó?a -stop adora eras óxi -stop adora oraami -stop adora eras ósehia. liderem w?ród dotychczasowych marek.

____________________________________________________________________________

AcrylicGel Makear skierowany jest do u?ytku profesjonalnego.

Si necesitas asesoramiento sobre el producto por favor, contáctanos si lo deseas por alguno de estos medios
y te atenderemos encantados:
 • Email
 • WhatsApp
 • Chat
 • Teléfono

LOGO JUSTNAILS blanco

Descubre un amplio catálogo de productos de cosmética 100% originales
Chat
¿Necesitas ayuda?
Hola!
¿En qué podemos ayudarte?

Reset Password